Na osnovu Ustava Tuzlanskog kantona, a na prijedlog Vlade TK, Skupština TK je na sjednici 05.09.2001. godine donijela Zakon o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK.  Cilj osnivanja je obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju i obavljanja drugih poslova iz oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Služba obavlja poslove prema slijedećim zakonskim propisima:

01 _ Statut 26.09.2017
01.1 _ Izmjena Statuta 19.08.2019
01.2 _ Izmjena Statuta 21.01.2021
01.3 _ Izmjena Statuta 10.06.2021
01.4 _ Izmjena Statuta 19.07.22
Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanju TK – Službene novine 11-01
Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanju TK – Službene novine 8-14
Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba – Službene novine 9-08
Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba – Službene novine 41-01
Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH – Službene novine 74-18
Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH – Službene novine 90-20
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – Službene novine 18-13
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – Službene novine 19-22
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – Službene novine 90-21
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – Službene novine 93-19
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH – Službene novine 9-10
Zakon o radu Federacije BiH – Službene novine 26-16
Zakon o radu Federacije BiH – Službene novine 44-22
Zakon o radu Federacije BiH – Službene novine 89-18
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH – Službene novine 111-12
Etički kodeks JU SZZTK 2018
Vodič JU Služba za zapošljavanje TK za pristup informacijama
Procedura o komuniciranju JU Služba za zapošljavanje TK
Strateski plan JU SZZ TK- 2019-2023
Plan integriteta, avgust 2019
Plan integriteta, juni 2023
Strategija za borbu protiv korupcije SZZTK
Tematski izvještaj: Tržište rada u TK
Procedura o provođenu postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa
Procedura o izmjeni Procedure za prijem radnik od 24.4.2023. godine