Na osnovu Ustava Tuzlanskog kantona, a na prijedlog Vlade TK, Skupština TK je na sjednici 05.09.2001. godine donijela Zakon o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK.  Cilj osnivanja je obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju i obavljanja drugih poslova iz oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Služba obavlja poslove prema slijedećim zakonskim propisima:

Statut JU Služba za zapošljavanje TK
Odluka o izmjeni Statuta
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Sporazum o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba
Uredba o poticanju zapošljavanja
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBIH
Zakon o radu Federacije BiH 2015
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH
Statut JU Služba za zapošljavanje TK – 2017. godina
Etički kodeks JU SZZTK 2018
Vodič JU Služba za zapošljavanje TK za pristup informacijama
Procedura o komuniciranju JU Služba za zapošljavanje TK
Pravilnik o javnim nabavkama JU Služba za zapošljavanje TK
Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja – 2018
Strateski plan JU SZZ TK- 2019-2023
Plan integriteta
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID – 19)
Strategija za borbu protiv korupcije SZZTK
Tematski izvještaj: Tržište rada u TK
Procedura o provođenu postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa
Prijavni obrazac