Na osnovu Ustava Tuzlanskog kantona, a na prijedlog Vlade TK, Skupština TK je na sjednici 05.09.2001. godine donijela Zakon o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK.  Cilj osnivanja je obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju i obavljanja drugih poslova iz oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Služba obavlja poslove prema slijedećim zakonskim propisima:

Statut JU Služba za zapošljavanje TK
Odluka o izmjeni Statuta
Odluka o kriterijima zapošljavanja u JU Služba za zapošljavanje TK
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Pravilnik o evidencijama službi za zapošljavanje
Sporazum o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba
Uredba o poticanju zapošljavanja
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBIH
Zakon o radu Federacije BiH 2015
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH