Odluka o poništenju- licence za fortigate 2023
Odluka o izboru- održavanje posl.sftvera za e-arhivu 2023
Odluka o izboru- fizička zaštita ljudi i imovine 2023
Odluka o izboru-poštanske usluge 2023
Odluka o izboru- licence za Fortigate NGFW 2023
Odluka o izboru- usluga osiguranja LOT 1, 2 I 3
Odluka o izboru- materijal i sredstva za održavanje čistoće- drugorangirani po
Odluka o poništenju- osiguranje zaposlenih LOT 2
Odluka o izboru-osiguranje imovine LOT 1- drugoplasirani
Odluka o izboru-materijal i sredstva za odrzavanje cistoce-treceplasirani 2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – popravka i održavanje opreme
Odluka o izboru – čišćenje 07.06.2023.
Odluka o poništenu- održavanje kopir i fax aparata 2023
Odluka o izboru- održavanje DMS-a 2023
Odluka o izboru- tehnička zaštita 2023
Odluka o poništenju- usluga interneta
Odluka o izuzeću- 17.07.2023. godine
Odluka o izboru- osiguranje zaposlenih
Odluka o izboru- nabavka računara i računarske opreme 2023
Odluka o izboru- oprema za prijenos podataka i glasa 2023
Odluka-o-izboru-nabavka-namjestaja-LOT1-LOT-2-i-LOT-3
Odluka o izboru- drugoplasirani vrtni namještaj 2023
Odluka o izboru- nabavka stalnih sredstava u obliku prava-licence 2023
Odluka o poništenju nabavka namještaja- vrtni namještaj LOT 3
Odluka o poništenju- nabavka električne energije 2023
Odluka o poništenju- nabavka vrtnog namještaja-ponovljeni postupak
Odluka o poništenju- nadogradnja DMS-a 2023
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Doboj Istok
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Lukavac
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Srebrenik
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Gradačac
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Kladanj
Odluka o poništenju postupka nabavke usluge odvoza smeća 2023
Odluka o poništenju- LOT 3- vrtni namještaj (ponovljeni postupak)
Odluka o poništenju- usluga vode i kanalizacije 2023
Odluka o poništenju- nabavka usluge centralnog grijanja
Odluka o izboru- nabavka servera, računara i računarske opreme 2023
Odluka o poništenju- održavanje zgrada Sapna 2023
Odluke u postupku nabavke usluge interneta, fiksne i mobilne telefonije
Odluka o izboru- održavanje posl.softvera Ocean 2023