U skladu sa članom 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Više informacija možete dobiti od stručnog saradnika koji obavlja poslove dokupa staža u prostorijama Službe za zapošljavanje.

Zahtjev za uplatu doprinosa za PIO, možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC U7