Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijal za čišćenje 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača servisiranje, održavanje i pranje vozila 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga održavanja objekta 2017
Odluka o pokretanju postupka JN MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
Odluka o pokretanju postupka JN servisiranje, održavanje i pranje vozila 2017
Odluka o pokretanju postupka JN USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKTA 2017
Odluka-o-izboru-nabavka-advokatskih-usluga-imovinsko-pravni-sporovi-2017
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dnevnih-novina-2017
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-goriva-2017
Odluka-o-pokretanju-postupka-JN-advokatske-usluge-2017-radno-pravni-postupci
Odluka-o-pokretanju-postupka-JN-GORIVA-ZA-SLUŽBENA-VOZILA-2017
Odluka-o-pokretanju-postupka-JN-TOPLIH-I-HLADNIH-NAPITAKA
Odluka-o-poništenju-nabavke-toplih-i-hladnih-napitaka-2017
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije biroa Kladanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizičko obezbjeđenje 2017
ODLUKA O ODBACIVANJU FLEK DOO
Odluka o pokretanju postupka nabavke MOTORNOG VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijal za čišćenje 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača servisiranje, održavanje i pranje vozila 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga održavanja objekta 2017
Odluka o pokretanju postupka JN MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
Odluka o pokretanju postupka JN servisiranje, održavanje i pranje vozila 2017
Odluka o pokretanju postupka JN USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKTA 2017
Odluka o poništenju radno pravni sporovi 2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača izrada projektne dokumentacije Biro Živinice 2017
Odluka o pokretanju postupka JN USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2017
Odluka o pokretanju postupka JN TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača toplih i hladnih napitaka 2017
Odluka o pokretanju postupka JN MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijal za održavanje objekta 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača motorno vozilo 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja računarske i mrežno komunikacione opreme 2017
Odluka o pokretanju postupka JN SERVISIRANJE RAČUNARSKE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka kancelarijskog materijala 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka radova na adaptaciji Biroa Kladanj 2017
Odluka o pokretanju postupka JN osiguranja vozila 2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA
Odluka o pokretanju postupka nabavke KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o pokretanju postupka nabavke MOTORNOG VOZILA
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije biroa Kladanj
odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku usluge prevoza radnika 2017
Posebna odluka o pokretanju postupka JN – prevoza radnika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka trakastih zavjesa 2017
odluka o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku usluge servisa PP aparata 2017
Odluka o pokretanju postupka JN PP aparata 2017
Odluka o pokretanju postupka JN TRAKASTIH ZAVJESA
odluka o pokretanju postupka kupovine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka usluge obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila 2017
JN PARKING KARTE 2017.- POSEBNA ODLUKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Parking karte 2017
Posebna odluka o pokretanju postupka dodatnih nepredviđenih radova na rekonstrukciji prostora arhive 2017
Odluka o pokretanju postupka adaptacije Biroa Kalesija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN usluge održavanja, servisiranja i ugradnje klima uređaja
Odluka o pokretanju postupka JN usluge održavanja, servisiranja i ugradnje klima uređaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN usluge unajmljivanja sajamskih štandova
Posebna odluka o pokretanju JN usluge unajmljivanja sajamskih štandova
Odluka o ponistenju postupka javnog poziva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka radova na adaptaciji Biroa Kalesija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača – JN usluge održavanja čistoće
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje poslovnog softvera
Posebna odluka – Ugostiteljske i hotelske usluge
Odluka o pokretanju postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kolektivno osiguranje
Odluka o pokretanju postupka za pružanje ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dodatnih radova na adaptaciji Biroa Kalesija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licencni softver
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka radova na izgradnji objekta u Živinicama
Odluka o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu
Odluka o poništenju Javnog poziva i postupka po javnom pozivu – 16.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u Živinicama
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka radova na rekonstrukciji objekta u Gračanici
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u Gračanici
Odluka o poništenju postupka – revizija projekte dokumentacije