Etičkim kodeksom zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđuju se temeljna načela i pravila ponašanja kojih treba da se pridržavaju radi unapređenja, efektivnosti, efikasnosti, kvaliteta rada i ugleda njihovih ustanova. Također, Etičkim kodeksom utvrđuju se pravila ponašanja zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u profesionalnim i međuljudskim odnosima, kao i prema korisnicima usluga i drugima vanjskim tijelima i institucijama. Zaposlenici javnih službi za zapošljavanje raspolažu povjerljivim podacima, te učestvuju pri rješavanju osjetljivih životnih situacija u procesima koji su značajni za životni put korisnika usluga.

Djelovanje javnih službi za zapošljavanje usmjereno je na kreiranje pozitivnog okruženja mobilizacijom raspoloživih potencijala, uz unapređenje, jačanje i promociju razvojnih projekata zapošljavanja u skladu s procesom priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

U skladu s tim određeni su misija i vizija javnih službi za zapošljavanje, a svoju politiku kvaliteta ostvaruju primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom, stalnim stručnim usavršavanjem osoblja, primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje i praćenjem evropskih kretanja u oblasti zapošljavanja.

Neka od pravila Etičkog kodeksa proizlaze iz važećih zakonskih i unutrašnjih propisa javnih službi, s tim da je svrha donošenja Etičkog kodeksa poticanje daljnjeg etičkog oblikovanja institucija radi unapređenja efikasnosti funkcionisanja tržišta rada.

Etički kodeks predstavlja smjernice koje službe vode u poslovanju i osiguravaju visoke standarde u pružanju usluga njihovim korisnicima u skladu sa moralnim načelima. U tom pravcu moraju biti spremni na stalne promjene i prilagođavanje okruženju, uz istovremeno ostvarenje stabilnosti javnih službi za zapošljavanje.

Sigurni smo da ćemo u našem daljem radu poštivati odredbe Etičkog kodeksa i zajednički ih nadopunjavati te da će postati skup pravila po kojima će nas prepoznavati.

Etički kodeks u cjelosti možete preuzeti ovdje:

Etički kodeks

Etički kodeks JU SZZTK 2018