Završena obuka zaposlenika JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla

Tuzla, 08.09.2016. godine
By: Amela Zahirović

Trodnevna obuka o jačanju vještina i usvajanju novih znanja za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje TK iz oblasti pružanja usluga nezaposlenim licima i poslodavcima uspješno je završena.

Cilj treninga bio je usvajanje novog modela rada javnih službi za zapošljavanje kakav praktikuju evropske službe, službe u regiji, pa čak i u svijetu, a sve zbog pružanja efikasnije i kvalitetnije usluge.

Novi model rada podrazumijeva odvajanje administrativnih usluga preko uspostavljanja šalter sala u općinskim biroima za zapošljavanje od savjetodavnih usluga karakterističnih za individualni ili grupni rad na jačanju vještina i bržoj integraciji nezaposlenih lica na tržište rada.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u suradnji sa Projektom zapošljavanja mladih YEP pokrenula je reformu i novi model rada počela sprovoditi u septembru 2015. godine. U tom periodu potpuno je rekonstruisan i prilagođen novom sistemu rada općinski Biro u Gradačcu, rekonstrukcija prostorija Biroa Tuzla je u toku dok su trenutne prostorije prilagođene pružanju usluga prema novom modelu, a veći broj zaposlenika je prošao obuku.

U narednom periodu planirana je rekonstrukcija i adaptacija većine općinskih biroa, te pored pružanja administrativnih i savjetodavnih usluga na potpuno novi način, modernizacija je planirana i u pružanju usluga profesionalne orijentacije.

Radna grupa za realizaciju i praćenje reformskih promjena napravila je Uputstvo za rad JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla koje je potpisano i ovjereno od strane direktora Službe, Senada Muhamedbegovića. Direktor je 23. avgusta 2016. godine donio i Odluku o korištenju navedenog Uputstva u svakodnevnom radu. Teme na pomenutoj trodnevnoj obuci, kao i na ranije održanim obukama, bile su koncipirane prema navedenom Uputstvu, a zaposlenici će početi njegovu primjenu prvi radni dan nakon obuke.

Realizaciju Reformskog paketa podržava Vlada Švicarske.