Trodnevna obuka za zaposlenike općinskih biroa

Tuzla, 05.09.2016. godine
By: Amela Zahirović

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih – YEP od 06. do 08. septembra 2016. godine održat će obuku razvijanja vještina i novih znanja u primjeni novog sistema rada u biroima za zapošljavanje za zapolenike Službe za zapošljavanje TK.

Obuka je namijenjena evidentičarima, savjetodavcima i šefovima biroa. Cilj je osnažiti i razviti vještine i znanja za rad sa korisnicima Službe na novi način, a koji je u skladu sa svjetskim standardima.

Predstavnici JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla u suradnji sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP, a uz podršku Vlade Švicarske već od septembra 2015. godine provode reformske promjene unutar Službe koje pored rekonstrukcije i adaptacije fizičkog prostora, odvajanja administrativnih od savjetodavnih usluga, podrazumijevaju i edukaciju zaposlenika.