X Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: Liste poslodavaca po Javnom pozivu od 17.09.2021. godine

Liste poslodavaca koji su aplicirali na X Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, po Javnom pozivu od 17.09.2021. godine:

Lista odobrenih poslodavaca

Lista neodobrenih poslodavaca

Lista neraspoređenih kandidata