JU OŠ Teočak: Nastavnik informatike – 1 izvršilac

Javna ustanova osnovna škola Teočak raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Nastavnik informatike – 1 izvršilac.

Uslovi:

 • Završen:
 • a) Nastavnički fakultet/pedagoška akademija, odsjek za informatiku, sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim studijem (VII stepen stručne spreme) stečenim stručnim zvanjem profesor informatike ili drugim stručnim zvanjem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
 • b) Nastavnički fakultet/pedagoška akademija, odsjek za informatiku, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u četverogodignjem trajanju (240 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor informatike ili drugim stručnim zvanjem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent
 • c) Nastavnieki fakultet/pedagoška akademija, odsjek za informatiku, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor informatike ili drugim stručnim zvanjem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent
 • d) Nastavnieki fakultet/pedagoška akademija, odsjek za informatiku, sa završenim dvogodišnjim dodiplomskim studijem (VI stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem nastavnik informatike ili drugim stručnim zvanjem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
 • Potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit

Kratak opis radnih zadataka:

 • Ostvarivanje ciljeva i zadatke odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i donesenih propisa i drugih akata
 • Realizira nastavni plan i program u okviru radne sedmice i godišnjeg programa rada škole
 • Prati i vrednuje uspjeh učenika u vladanju i učenju
 • Vodi pedagošku dokumentaciju i dokumentaciju o odgojno obrazovnom radu
 • Suraduje sa stručnom službom škole i roditelja učenika na poslovima odgoja i obrazovanja
 • Obavlja poslove i radne zadatke propisane Pedagoškim standardima, Pravilnikom o unutrašnjoj oragnizaciji poslova i radnih zadataka

Prijave i više informacija putem telefona 061 658 883. Kontakt osoba Munever Džuzdanović, direktor. Zvati u periodu od 8 do 14 sati.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.