Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona: Stručni saradnik-ispitivač u Mikrobiološkom laboratoriju – 1 izvršilac

Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla raspisuje oglas za za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju: Stručni saradnik- ispitivač u Mikrobiološkom laboratoriju – 1 izvršilac

Kandidat za prijem u radni odnos treba ispunjavati slijedeće opšte uslove:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta

Pored opštih uslova, kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

a) završen veterinarski fakultet, VII stepen stručne spreme ili najmanje I ciklus visokog obrazovanja koji se vrednuje sa 300 ETCS bodova;
b) položen stručni ispit;
c) najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

Pored navedenih uslova kandidat treba ispunjavati i slijedeće uslove:

a) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
b) poznavanje jednog od stranih jezika (engleski ili njemački) i
c) poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

1) Prijavni obrazac*
2) CV, adresu i kontakt telefon;
3) Uvjerenje o državljanstvu;
4) Diplomu ili svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6) Potvrdu o radnom iskustvu;
7) Kopiju vozačke dozvole B kategorije;
8) Dokaz o poznavanju jednog od stranih jezika (engleski ili njemački)
9) Dokaz (potvrda) poznavanja rada na računaru.

*Prijavni obrazac se može preuzeti iz Službenih novina Tuzlanskog kantona broj 4 od 13.04.2019. godine i sastavni je dio „Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu“ ili preuzeti u prostorijama Zavoda.

NAPOMENA: Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od 3 mjeseca).
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa proći će pismenu i usmenu provjeru.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnom listu.

Prijave sa traženim dokazima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:
Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla Ulica 2. Tuzlanske brigade broj 28, 75000 Tuzla.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.