Uspješne kompanije dolaze iz bh. silicijske doline u Tuzli

Tuzla, 16.08.2016. godine
By: Tip.ba

Strani kapital ide tamo gdje su mu uslovi pogodni, kaže Robert Martić, direktor BIT Centra Tuzla.

Zovu vas i tuzlanska silicijska dolina. Je li to vaš cilj?

– Točno, dobili smo ime silicijska dolina iz razloga što smo prvi krenuli sa razvojem IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) industrije u Bosni i Hercegovini, na način da smo od prvog dana naslonjeni na Univerzitet u Tuzi i lokalnu zajednicu s ciljem kreiranja kompanija baziranih na znanju. Okupljanjem oko sebe kompanija iz polja IKT-a dobili smo i naziv kao i silicijska dolina u Kaliforniji.

Koliko trenutno imate kompanija/zaposlenih koje borave u prostorijama BIT centra, odnosno koliko ih je dosad prošlo kroz BIT Centar, s obzirom na to da su neke firme napuštale BIT Centar jer su prerasle njegove kapacitete?

– Danas imamo 25 kompanija u kojima je uposleno oko 140 ljudi. Taj broj stalno raste, jer kompanije povećavaju broj uposlenih. Uskoro ćemo otvoriti i BIT 5 te će se ukupan kapacitet povećati na 200 ljudi, a ukupan broj ljudi koji radi ili je radio u Centru će se povećati na 500 ljudi. Jako bitno je da spomenemo da se radi o 500 inženjerskih radnih mjesta.

Peta zgrada

Ta peta faza BIT Centra je najavljena za septembar. Šta će ona donijeti i po čemu je značajna?

– Da, peta zgrada po planu bi trebala biti useljiva u septembru. Ta zgrada je bitna jer je namijenjena za kompanije koje imaju veći broj uposlenih. Do sada su kompanije nakon određenog broja uposlenih obično napuštale BIT. Sa petom zgradom želimo da pored inkubatora, edukacijskog centra, razvoja ideje – coworkinga, imamo i određenih hub, većih, kompanija koje upošljavaju veći broj ljudi.

Ovakvi centri nisu novost u regionu, ali se govori da je tuzlanski ipak najjači. Istovremeno se otvaraju i neki novi, poput onog u Sarajevu. Po čemu ste vi trenutno vodeći, šta radite drugačije od ostalih?

– Ovakvi centri su prisutni u cijelom regionu. Stupanj njihovog razvoja kao i rezultata je različit. Mjerenje uspješnosti se može raditi na razne načine i postoje određene specifičnosti u tome. Prije nekoliko godina smo sa vodećim centrima iz regiona pokušali da napravimo jedinstvene kriterije kako bi izmjerili uspješnost centra. Na osnovu tih kriterija, BIT Centar je bio najbolji. Ovo nije ono na osnovu čega smatramo da smo, kako vi kažete, najjači. Smatramo da je naša najveća snaga u kvaliteti kompanija koje su proizašle iz BIT Centra, kao i uslugama koje nudimo posebno za svaku kompaniju, aktivna uključenost Fakulteta elektrotehnike, edukacije koje nudimo, Seed kapital, i jaka podrška lokalne zajednice. Smatramo da bez uključenosti i podrške lokalne zajednice, akademske zajednice i poslovne zajednice ovakvi centri nemaju dugoročnu alternativu. Pored toga, u našem slučaju ne radi se o projektu koji se implementira određen period vremena i onda se završi. BIT Centar je iz projekta prerastao u organizaciju – kompaniju. Važno je istaći da BIT Centar od prvog dana ima snažnu podršku lokalne zajednice, odnosno Grada Tuzle (tada Općine Tuzla) koja je prepoznala važnost projekta. Gradonačelnik Jasmin Imamović je još u kreiranju projekta prepoznao koristi koje ovakav centar može imati za lokalnu zajednicu i od samog početka je učestvovao i pomagao organizaciju i svojim radom dao značajan doprinos razvoju i rezultatima koje je BIT Centar napravio. U BiH postoji dosta sličnih centara i institucija i nama je drago da se otvaraju i u drugim gradovima kreirajući mogućnosti za razvoj poduzetništva, IKT-a i konkurentnih prednosti.

Na koji način funkcioniše BIT Centar? Krenimo od studenta koji završi fakultet i želi pokrenuti neki biznis – šta treba uraditi da bi postao dio BIT Centra? Šta mu vi pružate za početak?

– Postupak je vrlo jednostavan. Ukoliko ste zainteresirani da pokrenete kompaniju iz polja IKT-a, potrebno je da aplicirate u BIT Centar, na način da popunjavate aplikaciju direktno na našoj web stranici, odnosno istu dostavite mailom, faksom ili lično kod nas. Nakon toga vas pozovemo na razgovor kako bismo detaljnije porazgovarali o vašoj ideji i u vrlo kratkom roku od dan ili dva vas obavijestimo da li vam nudimo ugovor za inkubatorske kompanije ili ne. Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora, odabir ureda i vi možete početi sa postupkom registracije vašeg posla. Osim standardnih usluga za premise BIT Centra kao što su uredski prostor, namještaj, korištenje zajedničke opreme, sala, kuhinje, te svih komunalnih usluga, u BIT Centru se mogu dobiti i poslovne/savjetodavne usluge. One su u samom početku rada kompanije bazirane na pravnim uslugama, uslugama odabira računovodstvene agencije, izradama strateškog poslovnog i marketing-plana, pa do povezivanja sa partnerima, klijentima i dobavljačima. Sve kompanije u BIT-u imaju mogućnost povezivanja sa kompanijama i ekspertima iz različitih oblasti iz mreže BIT Centra, mreži regionalnih poslovnih inkubatora i njihovim kompanijama, učešće na različitim projektima koje implementiramo i na kraju pristup Seed Kapital fondu. Ukratko, cilj BIT Centra je da se omogući što prije razvoj kompanije uz pomoć svih naših usluga kako bi ista mogla upošljavati i širiti svoje poslovanje.

Ciljevi

Nedavno je iznesena informacija da ste sa udruženjem NERDA od EU povukli oko milion KM. O čemu se radi i kako će biti utrošen taj novac?

– Riječ je o projektu Business Enviroment Strengthening for more SMSs in Tuzla and Neighburing Municipalites –BESt 4 SMEs kroz program IPA 2011 – podrška lokalnom ekonomskom razvoju. Ukupan budžet projekta je 566.778,67 eura, od čega EU u BiH sufinansira 85 posto, odnosno 481.761,00 eura, a preostalih 15 posto partneri u projektu. BIT Centar je partner zajedno sa Gradom Tuzla, Općinom Srebrenik i Općinom Kalesija, dok je nosilac projekta Razvojna agencija NERDA. Projekat za cilj ima poboljšanje poslovnog okruženja i povećanja mogućnosti zapošljavanja kroz inovacije u Tuzli i susjednim općinama. Posebni ciljevi su nadogradnja poslovne infrastrukture u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji za mala i srednja poduzeća i poduzetnike početnike u ICT-u i drugim sektorima, podizanje razine usluga poslovne podrške raspoložive za mala i srednja poduzeća i poduzetnike početnike u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji te jačanje lokalnih partnerstava kroz saradnju u LED inicijativi u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji. Konkretno kroz ovaj projekat su osigurana i novčana sredstva od EU u BiH i Grada Tuzle za rekonstrukciju BIT Centra IV kao jedne od aktivnosti koje se sprovode.

Intenzivno surađujete sa kompanijama izvan BiH, a neke kompanije u BIT Centru su otvorili i ljudi koji žive izvan BiH. Ima li još zainteresiranih stranaca da ovdje otvore biznis?

– Točno je da u BIT Centru imamo kompanije koje su otvorili ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine, kao i to da intenzivno i mi u BIT Centru i kompanije surađujemo s inostranim kompanijama. Strani kapital ide tamo gdje su mu uslovi pogodni što znači da treba kreirati ambijent za poslovanje i imati kvalitetne ljudske resurse. Grad Tuzla u ovom trenutku ima možda najbolje uslove što se tiče razvoja IKT firmi kroz BIT Centar u Bosni i Hercegovini, te bi se moglo očekivati da će se nastaviti trend kreiranja novih kompanija iz polja IKT-a.

(Autor: Miren Aljić, Oslobođenje)