Subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nezaposlene i studente

Kao društveno odgovorna obrazovna institucija, Škola stranih jezika i konverzacijskih vještina – Cambridge English School Tuzla raspisuje upis na subvencionisani kurs njemačkog jezika za nivo A1 (CEFR).
Program je osmišljen da nezaposlenim osobama i studentima omogući pohađanje programa pod subvencionisanim uslovima uz mjesečnu članarinu od 40 KM.

Polaznici programa su obavezni da redovno pohađaju nastavu (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polože završni ispit. Završni ispit je uslov za zvanično izdavanje CES certifikata.

Trajanje kursa: 4 mjeseca (dva puta sedmično po sat vremena).

Nivo kursa: A1 (tokom obuke, obuhvatiće se cjelokupan nivo A1.1 i A1.2).

Nakon završetka programa polaznici koji uspješno polože završni ispit spremni su za polaganje međunarodno priznatih ispita iz njemačkog jezika.

Za prijavu na program potrebno je dostaviti uvjerenje da se polaznik nalazi na evidenciji nezaposlenih ili uvjerenje iz studentske službe.

Prijavu možete izvršiti na broj telefona 061 883 502 ili cambridgetz@cambridgeschool.ba. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, kontakt telefon i naglasiti da se prijavljujete za subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nivo A1.

subvencionisani kurs njemackog jezika 2