Konačna lista poslodavaca i kandidata – Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Objavljena je Konačna lista poslodavaca i kandidata (nezaposlenih osoba), djece šehida i poginulih boraca u okviru Prvog ponovoljenog javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca sredstva su osigurali Federalni zavod za zapošljavanje i Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja TK.

Konačne liste pogledajte u nastavku!

rang lista djeca sehida 1

rang lista djeca sehida 2