Statistički bilten – podaci za decembar 2017

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju decembra 2017. godine evidentirano je  84.250 nezaposlenih osoba. Stručne osobe učestvuju sa 57.118 ili 67,80 %, a nestručne sa 27.132 ili 32,20%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u decembru su 47.723 žene.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku BiH, u oktobru 2017. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 86.862 ili 18,34% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u FBiH – 473.708.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla – tražnja za radnom snagom u decembru 2017. godine iznosila je 763, što je za 472 osobe manje nego u prethodnom mjesecu ili 61,78%.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u decembru je zaposleno 1045 osoba, što je za 592 osobe manje nego u novembru 2017. godine ili 63,84%.

U decembru 2017. godine biroima za zapošljavanje poslodavci – organizacije su podnijeli 1185 prijava o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu.

Opširnije o statističkim podacima za decembar 2017. možete pročitati OVDJE.