SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Pokrenuta reforma rada Službe za zapošljavanje TK

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla     
 
Bosne Srebrene b.b.
75 000 Tuzla      
www.szztk.ba

Datum: 11.03.2016. godine
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 
Kontakt osoba:                                                                                      
Amela Zahirović
tel. 035 367 471                                                                                       
amela.zahirovic@szztk.ba

Pokrenuta reforma rada Službe za zapošljavanje TK

Predstavnici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) 09.03.2016. godine potpisali su ugovor o realizaciji Reformskog paketa. Proces reforme će podržavati Ambasada Švicarske u BiH.

Reformski paket podrazumijeva promjenu dosadašnjeg načina rada Službe za zapošljavanje, te odvajanje administativnih usluga od savjetodavnih. Kako bi reforma bila moguća potrebno je prilagoditi infrastrukturu i edukovati osoblje. U skladu s tim, Služba za zapošljavanje TK će u narednih nekoliko mjeseci započeti rekonstrukciju Općinskog Biroa za zapošljavanje Tuzla. Planirana je izgradnja šalter sale, proširenje info zone za nezaposlena lica i poslodavce, te kancelarije i sala za grupna i individualna savjetovanja.

Nakon rekonstrukcije Biroa Tuzla, planirano je prenošenje pozitivne prakse i na ostale općinske biroe u Kantonu. Biroi čiji prostori će biti prilagođeni novom načinu rada, pored biroa Tuzla, su Gradačac, Kladanj, Gračanica, Srebrenik, Banovići i Živinice.

“Kroz novi sistem rada Služba će moći pružiti u najkraćem roku mnogo kvalitetniju uslugu nezaposlenim licima i poslodavcima. Želimo prilagoditi način rada evropskim standardima i kroz savjetodavne usluge jačati vještine nezaposlenih kako bi se u što kraćem roku integrisali na tržište rada. S druge strane, nezaposlena lica koja su prošla kroz ovakav sistem savjetovanja moći će adekvatnije odgovoriti zahtjevima poslodavca”, istakao je Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Reformski paket je nastavak pozitivne prakse i višegodišnje saradnje Službe za zapošljavanje TK i njemačke konsultantske kuće GOPA koja implementira Projekt zapošljavanja mladih (YEP). U protekle 4 godine ove dvije kuće realizovale su aktivnosti jačanja kapaciteta mladih nezaposlenih. Tako je Služba u okviru aktivnih mjera zapošljavanja uz podršku YEP-a pokrenula rad Klubova za traženje posla u Tuzli, Kalesiji, Živinicama i Lukavcu. U obuku u klubovima za traženje posla na području TK u 2015. godini bilo je uključeno preko 130 mladih nezaposlenih, od kojih je preko 40 pronašlo zaposlenje.

Amela Zahirović,
Stručni saradnik – savjetodavac