Reforma javnih službi za zapošljavanje

Tuzla, 09.03.2016. godine
By: Amela Zahirović

Predstavnici kantonalnih službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog i Bosansko-podrinjskog kantona, te Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji Reformskog paketakoji će uz podršku Vlade Švicarske biti sprovođen u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Današnjim potpisivanjem ugovora, čime zvanično počinje proces reforme s ciljem unapređenja u slugaslužbi za zapošljavanje, prisustvovali su i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH i Ambasade Švicarske u BiH.

U protekle dvije godine se u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) radilo na unapređenju efikasnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U toku tog procesa razvijena su dva Ogledna biroa Novo Sarajevo i Doboj, u kojima su testirane nove procedure rada, koje uključuju efikasniju administraciju i ostvarivanje prava nezaposlenih, te individualni i grupni savjetodavni rad sa nezaposlenima. Također, bitno je napomenuti da je u okviru Projekta otvoreno 26 klubova za traženje posla, uz čiju je podršku pronašlo zaposlenje 2.200 mladih osoba i njihov broj kontinuirano raste.

Zbog velikog interesa Refomski paket se širi na Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski i Bosansko-podrinjski, te Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Današnjim potpisivanjem ugovora je dogovoreno da će se na nekoliko lokacija infrastruktura biroa prilagoditi novim metodama rada, te će biti obezbijeđena obuka osoblja u pomenutim biroima.

„Kroz implementaciju Reformskog paketa želimo da pozicioniramo javne službe za zapošljavanje kao stručne institucije koje će biti sposobne pružiti stručnu i kvalitetnu uslugu nezaposlenima i poslodavcima, te na taj način jednima pomoći da pronađu zaposlenje, a drugima radnike. Ekonomska situacija je jako teška, ali ne postoji drugi put osim prilagođavanja uslovima poslovanja kako bi pružili očekivanu podršku klijentima službi“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih Ranko Markuš.

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić iskazao je zadovoljstvo što se reformska iskustva, koja u Kantonu Sarajevo već daju značajne rezultate, šire i na ostatak FBiH.

Reformski paket je zapravo nastavak realizacije Doktrine rada javnih službi za zapošljavanje u FBiH i Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH. Od Reformskog paketa očekujemo rezultate na polju poboljšanja integracije dugoročno nezaposlenih na tržište rada, te kreiranja efikasnijih mjera aktivne politike zapošljavanja koje se provode u saradnji Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje“, naglasio je Korjenić.

Pripremne aktivnosti za provođenje reforme u ova tri kantona već su provedene, a nakon današnjeg događaja slijedi ulaganje u infrastrukturu odabranih oglednih biroa, kojom će biti omogućeno razdvajanje administrativnih poslova od savjetodavnih, te stručno usavršavanje osoblja službi za nove načine rada. Namjera je da se značajniji broj službenika u biroima usmjeri ka aktivnoj podršci nezaposlenima u potrazi za poslom. Efekti će biti analizirani kroz savremeni sistem za praćenje učinaka, a o njima će javnost biti redovno informisana.