Predstavnici Službe za zapošljavanje TK održali sastanak sa poslodavcima iz Tuzlanskog kantona

Tuzla, 04.03.2016. godine
By: Amela Zahirović

Služba za zapošljavanje TK danas je u suradnji sa Privrednom komorom TK i Vladom TK održala sastanak sa poslodavcima iz Tuzlanskog kantona.

Cilj sastanka bio je upoznavanje poslodavaca sa mogućnostima koje mogu iskoristiti u Službi TK, te predstavljanje aktuelnih Programa subvencioniranja zapošljavanja i samozapošljavanja.

Poslodavcima su pored Programa subvencioniranja zapošljavanja i samozapošljavanja koje Služba za zapošljavanje TK svake godine realizuje u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanja, Vladom FBiH i Vladom Kantona predočene i druge usluge. Riječ je o:

  • Posredovanju u zapošljavanju;
  • mogućnosti besplatnog oglašavanja;
  • brzoj i kvalitetnoj selekciji nezaposlenih lica;
  • izdavanju radnih dozvola za strance;
  • mogućnosti korištenja prostora, tehničke opreme, kao i stručne pomoći uposlenika Službe.

Poslodavci su iznijeli i neke svoje prijedloge, a koji se tiču poboljšanja Programa subvencioniranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Direktor Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović, istakao je kako će sve prijedloge poslodavaca uvrstiti na listu prijedloga za poboljšanje Programa aktivne politike zapošljavanja, te u suradnji sa Vladom Kantona uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom zavodu za zapošljavanje.