SAOPŠTENJE: JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla svečano otvara rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Tuzli

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla

Bosne Srebrene b.b.
75 000 Tuzla
www.szztk.ba

Datum: 12.12.2016. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla svečano otvara rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Tuzli

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Vlade Švicarske, u srijedu 14. decembra svečano će otvoriti rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Tuzli, sa početkom u 11 sati u prostorijama Biroa i Službe u ulici Bosne srebrene b.b.

Cilj rekonstrukcije bio je prilagođavanje fizičkog prostora novim metodama rada koje će Služba provoditi u narednom periodu. Nove metode tiču se razdvajanja administrativnih poslova i savjetovanja nezaposlenih i poslodavaca, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg pružanja usluga.

Predstavnici Službe su u septembru 2015. godine potpisali Memorandum o suradnji i realizaciji “Reformskog paketa” sa Vladom Švicarske, u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), od kada su zajedničkim naporima uspjeli rekonstruisati Biro Gradačac, Biro Banovići, Biro za zapošljavanje Tuzla, ali i pripremiti projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju još 4 općinska biroa. Zaposleni u Službi su i obučeni za rad po novim procedurama.

Biro za zapošljavanje Tuzla već nekoliko mjeseci primjenjuje novi metod rada, a adaptirani prostor sa moderno uređenim prostorijama, tehničkom opremom i obučenim zaposlenicima omogućit će pružanje još kvalitetnije usluge.

“Ključ za integraciju nezaposlenih lica na tržište rada leži u poboljšanoj i kontinuiranoj komunikaciji sa poslodavcima sa jedne strane i intenzivnom radu sa nezaposlenim licima sa druge strane. Ovakva podjela organizacije rada omogućava više vremena za rad sa nezaposlenim licima i poslodavcima, te od primjene Reformskog paketa već je primijećeno obraćanje Službi većeg broja poslodavadca, a i bilo je više zaposlenja”, ističe direktor JU Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović.

Nakon rekonstrukcije najvećeg Biroa za zapošljavanje u Kantonu, te nedavno rekonstruisanih Biroa Gradačac i Banovići planirano je prenošenje dobre prakse i na ostale općinske biroe. Otvaranju Biroa Tuzla prisustvovat će Premijer TK, Bego Gutić, Ministrica za rad i socijalnu politiku TK, Danijela Simić, direktor GOPA-e i rukovodilac YEP-a, dr Ranko Markuš, predstavnici Ambasade Švicarske u BiH, te drugi brojni zvaničnici i predstavnici institucija i organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, kao i brojni poslodavci.

Izjave za medije:
nakon svečanog presijecanja vrpce.