Realni sektor je prostor za kreativnost, razvijanje vještina i stvaranje ličnog potpisa

„Nezaposlene osobe, a posebno mladi zbog gubitka volje i straha propuštaju i prilike za potencijalno zaposlenje, još kad se na to doda utrka za zaposlenjem isključivo u struci i javnom sektoru sa vječitom averzijom prema realnom sektoru, onda problem pronalaska zaposlenja dobija još veću dimenziju“, navela je Naida Kurtić, radnica u Firmi QR ogradni sistemi doo Gračanica sa kojom smo razgovarali o njenom putu od biroa za zapošljavanje do trenutnog radnog mjesta.

Ova tridesetdvogodišnja Gračanka svoje osnovno i srednje obrazovanje završila je u rodnom gradu Gračanici. Diplomirala je na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu, a magistrirala na Političkim naukama na Politologiji, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija takođe, u Sarajevu. Naidina želja bila je ostati i raditi u Sarajevu, kako kaže sve ambasade, diplomatija i dešavanja vezana za njenu struku su u Glavnom gradu. Prijavila se i na evidenciju nezaposlenih i počela potragu, ali iz ličnih razloga vratila se u Gračanicu gdje je odradila pripravnički staž, a kasnije zasnovala i svoj sadašnji radni odnos.

Inače, Naida ima pravi radni duh, to smo čuli od svih osoba koje smo sreli u Naidinom okruženju na dan razgovora, a što potvrđuje i činjenica da ona još od studentskih dana nešto radi. Tokom cijelog studija radila je preko studentskog servisa, obično poslove call operatera i anketara. Na početku svog radnog vijeka Naida je tražila poslove u struci i javnom sektoru. Pripravnički staž je i odradila u javnom sektoru, u Gradskoj upravi Gračanica, nakon čega se pripremala za polaganje stručnog ispita, pratila je javne konkurse, pripremala dokumentaciju, ali kada je uvidjela da su u tom sektoru procedure spore i komplikovane, nešto se u njoj promijenilo te je odlučila okušati sreću u privatnom sektoru.

Tako već treću godinu radi u Firmi QR ogradni sistemi u Gračanici. U QR-u obavljasve administrativne, pravne, ekonomske i kadrovske poslove. Posao u realnom sektoru opisuje kao uvijek dinamičan. Firma posluje i sa pravnim i sa fizičkim licima i interakcije sa klijentima nikad ne nedostaje, a što je Naidin omiljeni dio posla – razgovarati sa klijentima i nakon postignutog dogovora vidjeti njihova zadovoljna lica.

Njena poruka nezaposlenim osobama jeste da kontinuirano traže prilike za zaposlenje, da se stalno prijavljuju na oglase za koje procijene da bi mogli raditi navedene poslove. „Ne bi trebali propuštati oglase samo zato što mislite da ne ispunjavate sve uslove, jer nikad se ne zna, možda poslodavac ne bude imao ni jednog kandidata koji zadovoljava sve uslove, pa pozove i one druge“,  navodi Naida, te nastavlja „Čak i da ne dobijete baš taj posao, svaka aplikacija i intervju je novo iskustvo koje „razbija“ tremu, te nadograđuje tvoju ličnost“. Sa druge strane, „U potrazi za poslom ne bi trebalo biti ograničenja, ne bi trebalo praviti podjele na javni i realni sektor, ne možemo svi raditi u javnom sektoru i u struci, zato ne bi trebalo da se plašimo novih stvari, jer svaki posao se može naučiti i može biti zanimljiv“, dodaje Naida. Iako, prema Naidinom mišljenju većina ljudi bježe od realnog sektora, rad u tom sektoru pruža veću slobodu za razvijanje dodatnih vještina, za kreativnost i stvaranje svog ličnog potpisa.

QR u kojoj Naida radi je relativno mlada firma, osnovana je 2016. godine, te je u stalnom razvoju i napredovanju poslovanja. Trenutno zapošljavaju 15 radnika.