Tehnograd Tuzla: Knjigovođa – (m/ž) – 1 izvršilac

Tehnograd doo za građevinarstvo i inženjering Tuzla, raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedećoj radnoj poziciji: Knjigovođa – (m/ž) – 1 izvršilac.

Poslovi i radni zadaci:

 • Svrstava dokumentaciju prema izvoru nastajanja i funkciji za koju je namijenjena,
 • Vodi materijalno knjigovodstvo,
 • Vodi robno knjigovodstvo,
 • Unosi poslovne promjene u (glavne knjige) finansijsko računovodstvo, putem računovodstvenog programa,
 • Vrši usklađivanje analitičkih evidencija sa sintetikom,
 • Vrši sravnjenje izvoda otvorenih stavki kupaca i dobavljača sa njihovim evidencijama,
 • Koordinira   inventuru osnovnih sredstava i sitnog inventara, potraživanja, obaveza i novčanih sredstava,
 • Odgovoran je za pravilnost  gore navedenih poslova,
 • Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca službe računovodstva i finasijskog direktora.

Potrebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema ekonomskog smjera (SSS)
 • Dvije godine radnog iskustva na navedenim poslovima

Ugovor se zaključuje na probni rad u trajanju od 3 mjeseca, s mogućnošću zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Svi zainteresovani mogu svoje prijave slati na e-mail tehnograd@tehnograd.ba.

Rok za prijavu je 11.10.2021. godine.