Računovođa – jedan izvršilac

Gromeks d.o.o Srebrenik raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radno mjesto: Računovođa – Rukovodilac računovodstva, finansija, knjigovodstva i komercijale.

Mjesto rada: Srebrenik

Opći i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

•VSS ekonomskog smjera
•Položen ispit za računovođu
•Minimalno 3 godine radnog iskustva u struci
•Poznavanje potrebnih propisa i zakona
•Znanje engleskog jezika
•Znanje rada na računaru
•Da ima komunikacione i pregovaračke sposobnosti, da je orjentisan na postizanje ciljeva, energičan, pouzdan, sistematičan i analitičan, da posjeduje izraženu samoinicijativnost, ozbiljnost, kao i visok nivo samostalnosti i odgovornosti

Uz prijavi na konkurs potrebno dostaviti i:

•Diplomu o završenom fakultetu
•CV-Biografiju sa podacima o napredovanju u struci sa do sada ostvarenim rezultatima u radu
•Potvrdu o prethodnom radnom odnosu i po mogućnosti preporuke prethodnih poslodavaca

Informacije o društvu možete dobiti u sjedištu Društva u Srebreniku, ulica Kiseljaci bb ili na slijedeće brojeve telefona:

•Muratović Hazim, mob. 061/140-215
•Muratović Ćazim, mob. 061/140-223
•Kancelarija, tel/fax: 035/644-160

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju.

Prijave slati do 31.3.2019.godine na adresu Društva: „Gromeks“ doo, Kiseljaci bb, 75350 Srebrenik.