Konkurs za izbor direktora Privrednog društva iz Srebrenika

Gromeks d.o.o Srebrenik raspisuje javni konkurs za izbor direktora privrednog društva.

Opći i posebni uslovi:

•VSS ekonomskog, pravnog ili drugog društvenog ili tehničkog smjera
•Minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima kojima se bavi Društvo
•Iskustvo u radu sa javnim sektorom (javna preduzeća, lokalna samouprava i sl.)
•Iskustvo u upravljanju odnosima sa klijentima
•Iskustvo u planiranju i provođenju prodajnih strategija
•Iskustvo u upravljanju i usmjeravanju zaposlenih
•Znanje engleskog jezika
•Znanje rada na računaru
•Odlične komunikacione i pregovaračke sposobnosti, da ste orjentisani na postizanje ciljeva, da ste energični, pouzdani, sistematični i analitični, da posjedujete izračenu samoinicijativnost, ozbiljnost, kao i visok nivo samostalnosti i odgovornosti

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

•Diplomu o završenom fakultetu
•CV-Biografiju sa podacima o napredovanju u struci sa do sada ostvarenim rezultatima u radu
•Potvrdu o prethodnom radnom odnosu i po mogućnosti preporuke prethodnih poslodavaca

Informacije o društvu možete dobiti u sjedištu društva u Srebreniku, ulica Kiseljaci bb ili na slijedeće brojeve telefona:

•Muratović Hazim, mob. 061/140-215
•Muratović Ćazim, mob. 061/140-223
•Kancelarija, tel/fax: 035/644-160

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju.

Prijave slati do 31.3.2019. godine na adresu Društva: „Gromeks“ doo, Kiseljaci bb, 75350 Srebrenik.