Prema produženom javnom pozivu: Lista poslodavaca kojima se odobravaju/ne odobravaju sredstva za sufinansiranje zapošljavanja i stručnog osposobljavanja

Na osnovu Produženog Javnog poziva od 26.12.2019. godine, Programa podsticanja zapošljavanja 2019 i Prijedloga liste poslodavaca, koju je pripremila Komisija imenovana Rješenjem broj: 02-49-537-2/19, vd direktor utvrđuje: Listu poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za sufinansiranje zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, a koju možete preuzeti ISPOD:

LISTA (odobrava)

Listu poslodavaca kojima se ne odobravaju sredstva za sufinansiranje zapošljavanja i stručnog osposobljavanja možete preuzeti ISPOD:

LISTA (ne odobrava)