Predstavljen Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Vlade TK danas je održala konferenciju za medije povodom objavlljivanja i realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Cilj Programa je zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji  Službe za zapošljavanje TK i bili su prijavljeni prije objave Javnog poziva, imaju završenu visoku, višu i srednju stručnu spremu, a aktivni su tražioci zaposlenja.

Na evidenciji Službe za zapošljavanje TK nalazi se oko 1000 djece šehida i poginulih boraca. Služba je kroz svoj dosadašnji rad stavljala fokus na zapošljavanje ove kategorije, te je u maju 2017. godine sa evidencije odjavljeno zbog zaposlenja 39 osoba članova porodica šehida i poginulih boraca, a nakon realizacije ovog programa očekujemo da broj zapošljavanja iz ove kategorije bude još i veći, istakao je direktor Službe, Senad Muhamedbegović.

U evidenciji Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca TK evidentirane su 854 osobe sa srednjom stručnom spremom, od čega je njih 32 bez oba roditelja, dok je sa visokom 259 osoba, od kojih 6 nema oba roditelja. Prema riječima Hajrudina Halilovića, predsjednika Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca TK, Savez je ovu kvalifikacionu strukturu proslijedio na 32 adrese privrednih subjekata i javnih institucija na području kantona, kako bi poslodavci mogli na vrijeme da odaberu potencijalne radnike i apliciraju na Program.

Aktivnosti Programa realizovat će Služba za zapošljavanje, ali u direktnoj suradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja TK. Ministar za boračka pitanja, Fahrudin Skopljak je, uz apel poslodavcima da zapošljavaju osobe iz ove osjetljive kategorije, uputio i prijedlog da riješe njihovo pitanje zapošljivosti i nakon perioda od 6, odnosno 12 mjeseci koliko traje Program sufinansiranja.

Vlada TK je jedna od četiri Vlade u Federaciji BiH koja je izdvojila sredstva za ovu svrhu. Premijer Kantona, Bego Gutić, istakao je da je ovaj Program samo nastavak brige za ovu populaciju. Vlada TK je do sada uputila niz Javnih poziva prema javnim institucijama i preduzećima za zbrinjavanje i zapošljavanje djece boraca, a posebno šehida i poginulih boraca. U 2015. godini bilo je evidentirano oko 2500 nezaposlene djece šehida i poginulih boraca na području Tuzlanskog kantona, danas ovaj broj je znatno manji, a mi se nadamo da će i ovim Programom taj broj biti dodatno smanjen, navodi Premijer. Prema slobodnoj procjeni Program bi trebao ponuditi oko 50 novih slobodnih radnih mjesta.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275 000 KM, od kojih 175 000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100 000  KM Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja TK.

Predstavnici Službe za zapošljavanje i Vlade TK nekoliko puta su u toku konferencije uputili apel poslodavcima sa područja Kantona da apliciraju na Program i osiguraju radno mjesto i zbrinjavanje djece šehida i poginulih boraca.