Potpisan Sporazum o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, Helena Lončar, Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i direktor Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović danas su u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje u Sarajevu potpisali Sporazum o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Projekt zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca inicirao je Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević sa predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH Alminom Škrijeljom i predsjednicom Udruge poginulih i nestalih branitelja domovinskog rata HVO-a Jasnom Zlomisić.

Za realizaciju Programa za 2017. godinu Federalni zavod za zapošljavanje osigurao je 175 000 KM za Tuzlanski kanton i Ministarstvo za boračka pitanja TK 100 000 KM. Program će realizovati kantonalna služba za zapošljavanje.

Federalni zavod za zapošljavanje je za ovu svrhu izvdojio, za 2017. godinu, ukupno 700 000 KM, koje će biti podijeljene, po 175 000 KM, osim u Tuzlanskom kantonu, još u tri kantona  Hercegovačko – neretvanskom, Zeničko – dobojskom i Srednjebosanskom kantonu. Direktorica Zavoda, Helena Lončar iskazala je zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma, istakavši da je riječ o odličnom primjeru uspješne saradnje, a da je angažman i dobra relacija predstavnika boračkih udruženja i braniteljskih udruga bila poticaj da se krene u realizaciju ovog projekta. Takođe, naglasila je da će Zavod  i ubuduće podržati aktivnosti braniteljskih udruga i boračkih udruženja na rješavanju pritanja zapošljavanja djece poginulih boraca i branitelja.

Ministar za boračka pitanja TK, Fahrudin Skopljak iskazao je svoje zadovoljstvo zbog učešća u Programu u čijem fokusu se nalazi zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca i istakao da ga posebno raduje što je ovaj Program okrenut prema budućnosti.

Na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH nalazi se blizu 6.000 djece poginulih boraca i branitelja, zbog čega će Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata FBiH, prema riječima ministra Salke Bukvarevića, nastaviti davati podršku ovom i sličnim projektima. Ministar Bukvarević je, takođe, prisustvovao današnjem potpisivanju Sporazuma, kao i predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH, Almin Škrijelj.

U narednom periodu očekuje se potpisivanje Sporazuma i sa preostala tri kantona.