Potpisan Sporazum o razvoju karijerne orijentacije u FBiH

(Sarajevo, 24.11.2016.) – Direktori/ravnatelji javnih službi za zapošljavanje u FBiH održali su sastanak na kojem su, između ostalog, potpisali Sporazum o saradnji u realizaciji Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015-2020.

Ovaj sporazum predviđa usku saradnju Federalnog zavoda i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje na razvoju karijerne orijentacije u FBiH za nezaposlene osobe, učenike, studente i druge odrasle, što obuhvata:
– podizanje svijesti o važnosti karijerne orijentacije,
– informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i zaposlenja,
– praćenje razvoja pojedinca i savjetodavni rad,
– procjenu kompetencija,
– razvijanje vještina donošenja odluka koje se odnose na učenje, obrazovanje i upravljanje razvojem karijere, uz provedbu programa aktivne politike zapošljavanja.

Također, cilj saradnje je i stvaranje uslova i sistema podrške u sistemu posredovanja u zapošljavanju koji će omogućiti svakom nezaposlenom, učeniku, studentu i odraslom polazniku da donosi kvalitetne i na činjenicama zasnovane odluke, a koje se odnose na izbor zaposlenja, školovanja, puteva učenja i cjeloživotnog profesionalnog razvoja u skladu sa individualnim mogućnostima i afinitetima, kao i zahtjevima tržišta rada, ekonomskog, društvenog i tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano i o realizaciji aktuelnih, te budućih zajedničnih aktivnosti Federalnog zavoda i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje)