Pokretanje Klubova za traženje posla u Gradačcu i Banovićima

Radna grupa za implementaciju Reformskog paketa u Službi za zapošljavanje TK danas je održala šesti po redu sastanak.

Teme sastanka bile su:

  • Analiza potreba za obukom zaposlenika Službe za zapošljavanje
  • Analiza realizacije investicionog plana i plan aktivnosti za naredni period
  • Provođenje Uputstva o radu u Biroima Tuzla i Gradačac
  • Realizacija radionica profesionalne orijentacije i informisanja
  • Imenovanje voditelja klubova u općinskim biroima Gradačac, Banovići, Gračanica i Srebrenik

U okviru reformskih promjena i prenošenja pozitivne prakse iz općinskih biroa koji primjenjuju novi način rada u ostale biroe za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu biće prenesena i mjera u zapošljavanju – Klub za traženje posla za mlade nezaposlene. Klubovi su jedna od metoda koja se primjenjuje za aktivno traženje zaposlenja kod mladih osoba, a koju Služba u suradnji sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP provodi već četiri godine. U proteklom periodu klubovi su pokazali pozitivne rezultate, te u skladu s tim praksa će početkom 2017. godine biti prenesena iz biroa Tuzla, Lukavac i Kalesija i u biroe Gradačac i Banovići.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Službe za zapošljavanje TK i Projekta zapošljavanja mladih – YEP.