Poziv na otvorenu radionicu “Praćenje implementacije ugovora o radu mladih TK”

Organizacija IPAK – Mladost gradi budućnost u okviru Projekta MLCYP “Praćenje implementacije ugovora o radu mladih TK” u četvrtak, 24.11.2016 u 17:00 sati u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli organizuje četvrtu po redu otvorenu radionicu za mlade.

Cilj projekta jeste informisanje mladih o pravima i obavezama u skladu sa novim Zakonom o radu, kao i dovesti ih u direktan kontakt sa institucijama vlasti odgovorne za praćenje implementacije ugovora o radu i djelovanja u slučaju kršenja istih prava.

Učesnici radionice su profesori radnog prava, poslodavci iz javnog i privatnog sektora koji su pokazali interes za zapošljavanje mladih u protekle tri godine i predstavnici institucija vlasti.

U okviru Projekta “Praćenje implementacije ugovora o radu mladih TK” planirana je i izrada web portala koji će nuditi informacije iz oblasti prava, s akcentom na pravo na rad. Organizacija IPAK u partnerstvu sa studentima Pravnog fakulteta Tuzla navedeni web portal trebala bi razviti u decembru 2016. godine.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u BiH.