Počinju javljanja na evidenciju nezaposlenih za korisnike novčane naknade

JU Služba za zapošljavanje TK od 26. maja 2020. godine otvorit će vrata šalter sale, isključivo, za prijave korisnika novčane naknade, a nakon ublažavanja mjera zaštite od širenja korona virusa (COVID 19) na području Tuzlanskog kantona.

Osobe koje su se po prestanku radnog odnosa prijavile na evidenciju Službe u periodu od 15. marta do 15. maja 2020. godine, kao i osobe koje su korisnici prava na novčanu naknadu iz ranijeg perioda, obavezni su javiti se u prostorije općinskih biroa od 26. maja do 15. juna 2020. godine.

Nakon, isteka perioda predviđenog za javljanje korisnika novčane naknade, nakon 15. juna, bit će predviđen rok za javljanje nezaposlenih osoba korisnika zdravstvenog osiguranja, koji se javljaju Službi svakih 45 dana, te korisnika koji ne ostvaruju prava putem Službe, odnosno onih osoba čiji rok za prijavu je 120 dana.

Sve osobe koje budu dolazile zbog redovnog javljanja dužne su da poštuju higijensko – epidemiološke mjere zaštite, to jeste nose zaštitnu masku, dezinfikuju ruke na ulazu u šalter salu i održavaju distancu među korisnicima.