Počelo provođenje Projekta „Analiza potreba tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016/2017. godine“

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla prema Programu Federalnog zavoda za zapošljavanje započela je realizaciju Projekta „Analiza potreba tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016/2017. godine“. Projekat će biti realizovan u periodu od 15. novembra 2016. godine do 15. januara 2017. godine na uzorku od 300 poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona.

Ispitivanje tržišta rada provodit će saradnici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koristeći alate anketnog upitnika, a koje je za ove potrebe pripremio Federalni zavod za zapošljavanje. Broj od 250 anketnih listića pripremljen je na bosanskom jeziku, dok je 50 na hrvatskom jeziku.

Poslodavci koji će biti anketirani su korisnici Programa subvencioniranja zapošljavanja u 2016. godini, a koji zapošljavaju 5 i više radnika.