SLOVENIJA: Bravar – 10 izvršilaca

OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU

Puni naziv poslodavca: SZM, d.o.o., montaža
Skraćeni naziv poslodavca: SZM d.o.o.
Adresa: Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE
Ponuda broj : MR02753

Lokacija rada: na terenu

Broj potrebnih radnika: 10
Broj radnika za selekciju: 10

Poklicna kvalifikacija: Ključavničar

Radno mjesto/Opis radnih obaveza: KLJUČAVNIČAR NA TERENU – M/Ž, delo ključavničarja na terenu po sloveniji in tujini (Irska, Danska, Nizozemska, Poljska, Nemčija, Belgija, Švica, Luksemburg).

Drugi zahtjevi poslodavca: 140 srednja poklicna, 150 srednja strokovna, srednja splošna, 521 Strojništvo in obdelava kovin.

Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 mesecev. Dvoizmenski urnik, polni delovni čas. Poskusno delo 3 mesece.

Visina plaće (bruto): 790,73 EUR
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: SKUPINSKA NAMESTITEV / DELODAJALEC

Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE

Kontakt osoba
Ime, priimek: VESNA PAVIČ

Telefon:
03 897 06 22

E-pošta:
szm.elektro@gmail.com

Veza: 11153-5233/2016-9900-2-2202
Pripremio: Josip Žagar

Biografija-cv-za-sva-nezaposlena-lica-u-bih