Počela edukacija pedagoga o temi profesionalne orijentacije i informisanja

Predstavnici JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla danas su započeli dvodnevnu edukaciju za pedagoge srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Pored mnogobrojnih usluga za nezaposlena lica i poslodavce, Služba za zapošljavanje nudi i usluge profesionalnog informisanja i orijentacije za učenike osnovnih i srednjih škola. Od nove školske godine 2016/2017 Služba je uvela novine u radu na ovom području, a one se odnose na drugačiji vid pružanja navedene usluge. U ranijem periodu usluga je pružana direktno učenicima u obliku jednodnevnih radionica, dok po novom planu edukacija će biti pružena pedagozima koji će kasnije kroz svoj rad sa učenicima tokom cijele školske godine moći primjenjivati.

Radionice će biti realizovane u nekoliko općina na području Kantona i prilagođene su teritorijalno za sve pedagoge. U periodu od 21. novembra do 21. decembra 2016. godine planirane su radionice u slijedećim općinama: Tuzla, Kalesija, Živinice, Gračanica i Srebrenik.