Održan sastanak Službe i Partnera

Direktor Službe za zapošljavanje TK Tuzla, Senad Muhamedbegović danas je održao sastanak sa predstavnicima Mikrokreditne fondacije Partner iz Tuzle o temi predstojećih programa sufinansiranja zapošljavanja.

Inicijativu za sastanak pokrenuli su predstavnici Partnera u želji da na vrijeme prikupe informacije o programima sufinansiranja zapošljavanja. Partner planira u 2017. godini zapošljavati veći broj radnika, kao i veći broj volontera.

Učesnici sastanka razgovarali su o vrstama programa, uslovima i načinu apliciranja, a dogovorena je i buduća saradnja. Direktor Službe ponudio je, takođe, usluge posredovanja, selekcije i odabira kandidata u zapošljavanju, kao i selekciju, odabir i sastanak sa mogućim volonterima.