Održan sastanak Kolegija direktora kantonalnih službi: Naredne sedmice objava ponovljenog Trećeg javnog poziva

U Goraždu je u srijedu održan sastanak Kolegija direktora kantonalnih službi za zapošljavanje što je aktivnost koju koordinira Federalni zavod za zapošljavanje sa ciljem ujednačavanja aktivnosti i mjera aktivne politike, a kao obaveza i mandat FZZZ-a.

Teme sastanka bili su programi zapošljavanja i samozapošljavanja u narednom periodu.

Dogovoreno je da će sredstva koja su ostala od prethodna tri javna poziva za samozapošljavanje i zapošljavanje iz ove godine biti iskorištena za zapošljavanje putem novog – ponovljenog Trećeg javnog poziva za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su na evidenciji službi za zapošljavanje u Federaciji BiH.

Ponovoljeni Treći javni poziv bit će objavljen u ponedjeljak 11. septembra.

Za Tuzlanski kanton putem Službe za zapošljavanje planirana su sredstva veća od 800 hiljada KM, tačnije za program samozapošljavanja ”Start up” sredstva od 80.115 KM, a za projekte zapošljavanja sredstva od 756.554 KM.

Pored toga, govora je bilo i o novom javnom pozivu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja. On će biti objavljen sredinom oktobra. Za te svrhe za područje Tuzlanskog kantona planirana su sredstva veća od četiri miliona KM i to za ”Start up” 480.752 KM i za projekte zapošljavanja 3.561.019 KM.

Na sastanku su učestvovali predstavnici svih kantonalnih službi, te rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranko Markuš koji je direktorima kantonalnih službi predstavio elemente Refromskog paketa koji se već provodi u pet kantonalnih službi za zapošljavanje. Bit će ponuđeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa onim službama koje iskažu interes i spremnost da se u partnerskom i otvorenom procesu napravi iskorak ka unaprjeđenju rada i procesa u skladu sa najboljim evropskim praksama.

U ovom procesu značajnu ulogu bi imao i FZZZ imajući u vidu mandat ove institucije, ali i obim reformskih koraka koje će biti neophodno provesti. Na kraju sastanka direktori svih službi su se izjasnili da žele da njihove institucije budu uključene u proces te da će uložiti napore da sa svoje strane učine sve kako bi reforma uz podršku Projekta zapošljavanja mladih i Vlade Švicarske dobila na zamahu i kontinuitetu.