Održan Informativni sastanak za mlade iz oblasti agroturizma

Služba za zapošljavanje TK pružila je podršku u organizaciji Informativnog sastanka za mlade ljude koji su završili ugostiteljsku, turističku i poljoprivrednu srednju školu, a koji je danas u prostorijama naše Službe organizovao Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice – PREC.

Petnaestak mladih ljudi danas je upoznato sa radom ove nevladine organizacije, te su im prezentovane aktivnosti u oblasti agroturizma, i rad porodica odnosno porodičnih poljoprivrednih gazdinastava koje su ujedno članovi PREC-a.

PREC 034

Jedan od stubova ovog udruženja je upravo razvijanje obuka omladinaca iz oblasti turizma (agroturizam i poljoprivreda), te se na ovaj način daje mogućnost za sticanje novih iskustava među mladima, razvijanje ideja i moguće zapošljavanje u ovoj oblasti.

PREC će u narednom periodu za osam mladih sa završenom srednjom ugostiteljskom, turističkom ili poljoprivrednom školom organizovati obuke na porodičnim imanjima na području općina Živinice i Banovići, a kako bi te mlade osobe imale uvid u rad na takvim imanjima, te se otvorila mogućnost rada u agroturizmu. Planiran je takođe dio obuke u Francuskoj, na gazdinstvima sa kojima ova organizacija ima saradnju putem francuskih nevladinih organizacija.

Cilj je obučiti buduće aktere turizma, te težiti ka zapošljavanju i samozapošljavanju u pomenutom sektoru.

Nakon obuke, učesnici će dobiti certifikate i postati animatori agroturizma.

PREC 022