Obuka, testiranje i certificiranje zaposlenika Službe za zapošljavanje TK

Tuzla, 17.06.2016. godine
By: Amela Zahirović

Predstavnici Službe za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje RS bili su uključeni u petodnevnu obuku razvijanja vještina i novih znanja u primjeni novog sistema rada u biroima za zapošljavanje. Obuka je održana u Derventi od 13. do 17. juna 2016. godine.

Služba za zapošljavanje TK u suradnji sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP, a uz finansijsku podršku Vlade Švicarske od septembra 2015. godine krenula je u reformsku promjenu koja podrazumijeva novi način rada koji podrazumijeva odvajanje administrativnih od savjetodavnih usluga. Kako bi se „Reformski paket“ mogao primjenjivati pored prilagođavanja fizičkog prostora, potrebno je nadograditi znanja i razviti nove vještine kod zaposlenika Službe.

Ključni elementi Reformskog paketa su povećanje kvaliteta i efikasnosti savjetodavnog rada sa nezaposlenima i poslodavcima, unapređenje saradnje sa poslodavcima i općenito funkcije posredovanja. U skladu s tim programom obuka nastoji se sistemski pristupiti razvoju i nadogradnji kompetencija uposlenika koji preuzimaju funkciju individualnog i/ili grupnog savjetovanja prema različitim ciljnim grupama nezaposlenih osoba kao i poslodavacima, a sve sa ciljem povećanja uspješnosti provođenja funkcije posredovanja na tržištu rada.

Po završetku obuke učesnici su uradili testiranje, a prema riječima tima YEP-a koji je pripremio i nadgledao testiranje može se zaključiti da su predstavnici Službe ozbiljno pristupili obuci.

FOTO: Yep.ba