Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita po javnom oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Služba za zapošljavanje TK od 17.07.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Služba za zapošljavanje TK,  objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Službe www.szztk.ba dana 17.07.2021. godine, da će se pismeni ispit održati dana 24.08.2021. godine (utorak) prema sljedećm rasporedu:

Za radna mjesta pod rednim brojevima

 1. Zamjenik direktora;
 2. Šef Odjeljenja za koordinaciju rada biroa, pripremu i posredovanje u zapošljavanju;
 3. Šef Biroa u Kalesiji;
 4. Stručni saradnik za ekonomske poslove socijalnog zbrinjavanja;
 5. Stručni saradnik za informatiku i statistiku;

pismeni ispit će se održati sa početkom u 09:00 sati u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Tuzla – Mije Keroševića Guje 3, Tuzla.

Za radna mjesta pod rednim brojevima:

6. Stručni saradnik-savjetodavac u Birou Banovići;

7. Stručni saradnik-savjetodavac u Birou Srebrenik;

8. Stručni saradnik-savjetodavac u Birou Živinice;

9. Stručni saradnik-savjetodavac, Biro Gračanica;

10. Stručni saradnik-savjetodavac u Birou Tuzla;

pismeni ispit će se održati sa početkom u 11:00 sati u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Tuzla – Mije Keroševića Guje 3, Tuzla.

NAPOMENA:

 1. Kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za učestvovanje u nastavku konkursne procedure su obaviješteni putem pošte, kao i putem e-maila
 2. Kandidati koji su predali prijave za radna mjesta pod tačkama 6., 7., 8., 9.. i 10.  radit će jedan pismeni ispit
 3. U predviđenom roku navedenom u Javnom oglasu, dana 06.08.2021. godine, objavljen je popis zakona i podzakonskih akata potrebnih za pripremu pismenog i usmenog ispita na sljedećem linku:

Propisi za pripremu ispita po javnom oglasu od 17.07.2021. godine

Svi kandidati su dužni:

 • pridržavati se higijensko epidemioloških mjera;
 • nositi zaštitnu masku (u suprotnom neće moći pristupiti pismenom ispitu);
 • prije pristupanja pismenom ispitu predočiti identifikacioni dokument – ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš (u suprotnom neće moći pristupiti pismenom ispitu);
 • posjedovati hemijsku olovku koja piše plavom bojom;
 • doći na mjesto održavanja pismenog ispita najkasnije 15 minuta prije početka kako bi se mogla izvršiti identifikacija i raspored sjedenja;

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme putem javnog oglasa je već obavijestila sve kandidate čije prijave su formalno-pravno ispravne, ali kao dodatni vid transperentnosti to čini i putem web stranice Službe.

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla