Novi sastanak radne grupe Službe za zapošljavanje TK

Tuzla, 21.07.2016. godine
By: Amela Zahirović

Radna grupa Službe za zapošljavanje TK za provođenje Reformskog paketa održala četvrti sastanak.

Na sastanku je razgovarano o više tema sa naglaskom na aktivnosti koje će biti preduzimane u narednom periodu, a prema akcionom planu koji je dogovoren na nivou Radne grupe i sa menadžmentom Službe.

Tuzlanska firma Akadameka predstavila je aplikaciju za mjerenje učinaka. Pored toga govoreno je još o temama:

  • Usvajanje Kompetencijskog okvira za ključne poslovne procese u Službi
  • Unapređenje profesionalne orijentacije i informisanja
  • Planiranje obuke za zaposlenike
  • Početak primjene novih metoda u Birou Gradačac
  • Početak izrade nove web stranice

Sastanak je koordinirala Venesa Omerhodžić ispred Projekta zapošljavanja mladih – YEP. Projekat zapošljavanja mladih u saradnji sa Švicarskom Ambasadom podržava cjelokupan reformski proces Službe za zapošljavanje TK koji je započeo u septembru 2015. godine.