Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača u posjeti JU Službi za zapošljavanje TK Tuzla

Tuzla, 20.09.2016. godine
By: Amela Zahirović

Zamjenik premijera Federacije BiH i Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača uz pratnju predstavnika Vlade TK danas je posjetio Službu za zapošljavanje TK.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa planiranim aktivnostima Vlade FBiH i Službe za zapošljavanje za naredni period, kao i dosadašnjim koje su uspješno realizovane.

Ministar Drljača govorio je o realizaciji projekata sufinansiranja zapošljavanja za 2016. godinu i mogućem kreditu Svjetske banke za istu namjenu. Iznos kredita koji Vlada FBiH planira dobiti od Svjetske banke u svrhu subvencioniranja zapošljavanja je u visini 100 miliona KM. Sredstva navedenog kredita bila bi dovoljna za zapošljavanje oko 30 000 osoba u periodu do 2020. godine.

Direktor Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović, nije samo govorio o trenutnoj reformi koju provodi Služba, već je Zamjenik premijera Federacije BiH mogao i vidjeti kako napreduje rekonstrukcija i adaptacija Biroa za zapošljavanje Tuzla.