Lista poslodavaca kojim su odobrena sredstva za sufinansiranje zapošljavanja VII Program zapošljavanja Roma, po Javnom pozivu od 26.09.2018.godine

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Služba za zapošljavanje TK
Broj: 02-49-619

Tuzla, 27.11.2018.god.

 

Lista poslodavaca kojim su odobrena sredstva za sufinansiranje zapošljavanja VII Program zapošljavanja Roma, po Javnom pozivu od 26.09.2018.godine

 

Red. broj   Općina Naziv poslodavca Djelatnost    poslodavca       

Postojeći  broj zaposlenih

 

Broj traženih      osoba Broj bodova po  kriterijima  Broj  odobrenih osoba Ime i prezime tražene osobe
  1.   Tuzla Udruženje žena grada Tuzle „Bolja budućnost“  udruženje

 

6 1 6 1  Ramiza Bajramović
  2. Tuzla

 

Poljoprivreni obrt     „ Azra“    proizvodno        1

 

1 6 1   Slađana Tomušilović
  3.   Tuzla Opšta ženska zadruga ”Bolja Budućnost”      zadruga – poljoprivreda 1 2 5 1   Dragica Mujić
  4.   Tuzla Udruženje Roma ”Euro Rom” Tuzla

 

udruženje građana 4 2 3 2 Hava Biberović i

Nihad Biberović

  5.   Tuzla Udruženje građana    „ Sretni Romi“ Tuzla      udruženje 1 1 3        1  Dževad Biberović
  Ukupno:                                                                                                                              6

        

                                                                                                             

                                                                                                                                                           DIREKTOR

                                                                                                                                  Senad Muhamedbegović, dipl.pravnik