Konkurs za honorarni angažman predavačice njemačkog jezika

Edukacijski centar Nahla Tuzla raspisuje:

K O N K U R S
za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika

Opis posla:

Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u terminu od 16:30 do 21:00 sat. Maksimalan broj časova u toku radne sedmice je 12.

Uvjeti:

– Diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika
– Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavačice

Poželjne karakteristike:

– preporuka/e ranijih poslodavaca
– profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva
– odgovornost i tačnost u realizaciji kursa
– dobre komunikacijske i prezentacijske vještine
– sposobnost i želja za prenošenjem znanja

Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do srijede 5.12.2018.godine. Formular možete preuzeti OVDJE.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidatkinje koje uđu u uži izbor biti će pozvane na intervju.