Kvalitetnije pružanje usluga u općinskom Birou za zapošljavanje u Banovićima

Tuzla, 29.09.2016. godine
By: Amela Zahirović

Završena je rekonstrukcija i adaptacija općinskog Biroa za zapošljavanje Banovići, te je danas upriličeno i svečano otvaranje.

Prostor je prilagođen odvijanju nove reforme u radu javnih službi za zapošljavanje. Služba za zapošljavanje TK već godinu dana provodi reformu u okviru koje su adaptirana 3 općinska biroa, Lukavac, Gradačac i Banovići, a planirana je rekonstrukcija i ostalih općinskih biroa na području Kantona.

Prema riječima direktora Službe za zapošljavanje TK, Senada Muhamedbegovića uređenje fizičkog prostora jako je važno za rad Ustanove, ali mnogo je bitnije razvijanje novih znanja i vještina kod zaposlenika i primjena modela rada kakav imaju i svjetske službe za zapošljavanje. “Novi model podrazumijeva odvajanje administriranja prava od savjetodavnog procesa, kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga nezaposlenim licima i poslodavcima. Mnogo više vremena biće posvećeno nezaposlenim licima na njihovom putu ka zaposlenju”, ističe direktor Muhamedbegović.

Na putu promjena Službi za zapošljavanje najveću podršku i finansijsku i edukativnu pruža Švicarska Vlada i Projekat zapošljavanja mladih – YEP. Podrška ne izostaje ni od Vlade TK i Premijera Bege Gutića koji je istakao da će reforma pored poboljšanja usluva rada zaposlenika i kvalitetnijeg pružanja usluga, donijeti i odvajanje aktivnih od pasivnih tražioca zaposlenja, a samim tim i smanjenje broja nezaposlenih.