Klub za traženje posla Tuzla dobio priznanje za drugo mjesto kao najbolji Klub u FBiH

Projekat zapošljavanja mladih YEP na kraju svake godine sumira rezultate rada klubova za traženje posla za mlade nezaposlene i dodjeljuje priznanja za najbolji Klub.

Klubovi za traženje posla su jedna od aktivnih mjera zapošljavanja koju službe za zapošljavanje u BiH realizuju uz podršku Projekta zapošljavanja mladih YEP.

Ceremonija dodjele priznanja održana je 10.12.2018. godine u Sarajevu u okviru koje je Klub za traženje posla Tuzla dobio priznanje za drugo mjesto najboljeg Kluba u FBiH.

Rad Klubova za traženje posla analiziran je na osnovu tri definisana indikatora:
1. Broj članova Kluba (20% ukupnog rezultata)
2. Broj intervjua za posao na koje su pozvani članovi Kluba (20% ukupnog rezultata)
3. Broj zaposlenih članova Kluba (prati se šest mjeseci po završetku programa u Klubu) (60% ukupnog rezultata)

U 2018. godini 1502 mladih nezaposlenih je uključeno u program Kluba za traženje posla, od čega se 440 njih zaposlilo, što je povećanje za 10% u odnosu na 2017.godinu.