Kako prepoznati i podržati žrtve nasilja bila je tema današnje radionice namijenjene zaposlenicima Službe za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) i Fondacijom lokalne demokratije održali su radionicu za zaposlenike JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla o temi “Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja – kako prepoznati i podržati žrtve”.

15555395_10209825112656511_1300198705_oCilj radionice jeste educirati zaposlenike koji rade u sektoru posredovanja u zapošljavanju kako bi mogli prepoznati i pomoći žrtvama nasilja u okviru svojih svakodnevnih poslova ili uputiti u odgovarajuću ustanovu.

“Najvažnije je da zaposlenici koji prepoznaju žrtve nasilja pronađu način da posreduju za takvu osobu kako bi je ekonomski osnažili”, istakla je Velida Draško, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

15537005_10209825111896492_1976955138_o“Kada zaposlenik Službe prepozna žrtvu i kada žrtva ispriča svoju priču važno je da zaposleni ne daju nikakve savjete, već samo da ponude informacije za pomoć”, navodi psiholog Fondacije lokalne demokratije, Sanja Sahačić.

Realizacija navedenih radionica je predviđena u Akcionom planu za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017) i planirano je da uključe sve javne službe za zapošljavanje na prostoru Federacije BiH.

Pripremu i realizaciju edukativnih radionica finansijski podržava Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Vlada Švicarske.

SOS brojevi telefona:
FBiH 1265
RS 1264