JZU DOM ZDRAVLJA TUZLA: Poništenje djela Javnog oglasa za prijem zaposlenika objavljenog 04.05.2020 godine

Na osnovu člana 47. Statuta  Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o poništavanju dijela javnog oglasa za prijem  radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana broj: 16-02-4785-1/20 od 08.07.2020. godine, direktor Ustanove, dana 10.07.2020. godine, objavljuje

P O N I Š T A V A    S E    D I O    J A V N O G   O G L A S A

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

Poništava se dio Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana, koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.05.2020. godine, na web stranicama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla,  koji se odnosi na radno mjesto:

  1. Radnik na održavanju objekata – Odjeljenje održavanja objekata – Služba tehničkih poslova    1 izvršilac u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

Kandidatima koji su se prijavili na navedeni Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem 4. dokumentacija će se uz obavijest dostaviti putem pošte.