JU Sportsko – kulturni centar Banovići

Javna Ustanova Sportsko – kulturni centar Banovići raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju: Konobar – 1 izvršilac.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas je objavljen 10.9.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.