JU Gimnazija Dr. Mustafa Kamarić Gračanica: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Gimnazija Dr. Mustafa Kamarić Gračanica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 28.12.2019. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.