JU Centar za kulturu Tuzla: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos.

Pozicije, opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

Javni oglas

Javni oglas objavljen je 15.5.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.