Jačanje strateškog komuniciranja:Službe za zapošljavanje predstavile svoje komunikacijske strategije

U okviru podrške realizaciji plana obuka JSZ Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje u februaru ove godine krenuo u realizaciju obuke „Strateško komuniciranje, interne i eksterne komunikacijske vještine i alati“. Ovo je ujedno bila i prva tematska oblast obuke „Jačanje strateškog komuniciranja javnih službi za zapošljavanje”, a cilj ove obuke u konačnici je izrada internih komunikacijskih strategija svih JSZ.

Shodno usaglašenom planu aktivnosti, JSZ su u prethodnom periodu samostalno radile na izradi vlastitih komunikacijskih strategija, a koje su predstavili na  drugoj tematskoj oblasti, odnosno, obuci „Implementacija Komunikacijske strategije“, koja je realizirana sredinom prošle sedmice u Sarajevu.

Tokom dvodnevne obuke, strategije JSZ su detaljno analizirane, a učesnicima obuke pružena je dodatna podrška u vidu preporuka za korekcije i dorade njhovih dokumenata.

Podsjećamo, obuka je namijenjena uposlenicima službe koji obavljaju poslove odnosa sa javnošću (stručni saradnici za informisanje, PR službenici) i rukovodiocima/šefovima sektora/odjeljenja za posredovanje, a realizuje se u nekoliko faza.