Održan Info dan za mlade nezaposlene u Birou za zapošljavanje u Gračanici

Predstavnici Biroa za zapošljavanje Gračanica, krajem prošle sedmice, održali su prvi info seminar za mlade nezaposlene.

Cilj seminara bio je upoznati mlade, tek prijavljene na evidenciju biroa, o mogućnostima koje mogu pronaći u birou, ali i o obavezama koje kao nezaposlene osobe imaju. U toku seminara mladi su imali priliku da se opredijele i za uključenje u neki od edukativnih savjetodavnih procesa – individualno savjetovanje ili grupno u Klubu za traženje posla za mlade nezaposlene. Ukratko su predstavljena i kretanja na tržištu rada kako bi prisutni odmah nakon završetka seminara znali u kojem smjeru da krenu tražiti zaposlenje.

Inače, info seminari su jedna od redovnih aktivnosti koju Služba za zapošljavanje TK realizuje od uvođenja reformskih promjena u svoj rad. Služba je, u suradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju SDC u okviru Projekta zapošljavanja mladih YEP, započela reformski proces u septembru 2015. godine postupno standardizirajući rad svakog biroa za zapošljavanje, a koja još uvijek traje.